skip to Main Content

Waarom aquathermie?

En geen individuele warmtepomp of geothermie?

Warmtenet Muiderberg kiest voor aquathermie omdat na onderzoek (o.a. van Waternet) is gebleken dat aquathermie de meest efficiƫnte en betaalbare manier is om van het gas af te gaan. In Muiderberg zitten we aan het IJmeer en daar is voldoende relatief warm water aanwezig om onze huizen te verwarmen.

Eventuele alternatieven

Uiteraard zijn er verschillende manieren om panden aardgasvrij te maken. Een aantal alternatieven is vanwege de nadelen voor Muiderberg geen optie. Zo zijn waterstof, biogas en kernenergie niet beschikbaar en hebben een beperkt ecologisch draagvlak. Bovendien geven we met deze opties onze zelfstandigheid uit handen. Alternatieven die we als Muiderbergers wel zelfstandig en als eigenaar kunnen inzetten, hebben we hieronder met elkaar vergeleken.

  • Collectief warmtenet, voor en door bewoners zelf. Een betaalbaar en betrouwbaar alternatief voor aardgas met lage CO2-uitstoot.
  • Een individuele warmtepomp is een kostbaar alternatief. Ook is de CO2-uitstoot groter dan bij een collectief warmtenet.
  • Geothermie of aardwarmte (het winnen van warmte uit diep in de aarde gelegen warmtereservoirs) is nog erg kostbaar. Tevens is er een grotere locatie voor een boorinstallatie nodig en is er kans op bodemverschuivingen.

In de tabellen en grafiek maken we een vergelijking tussen de voor- en nadelen, en de kosten en CO2-uitstoot van de verschillende technieken. In de grafiek hebben we ook de kosten en uitstoot bij niet isoleren en aardas meegenomen. Cijfers zijn gemiddelden en niet een op een van toepassing op alle woningen in Muiderberg.

Back To Top