skip to Main Content

Veelgestelde vragen

Klik op de “+” voor het antwoord.

logo_sansshad

Over het warmtenet

Wat betekent een coöperatief warmtenet?

Dit is een warmtenet voor en door bewoners en onafhankelijk van commerciële marktpartijen. Warmtenet Muiderberg is een initiatief van bewoners van Muiderberg ondersteund door Energiecoöperatie Wattnu. Beide werken in nauwe samenwerking met gemeente Gooise Meren aan het uitwerken van de plannen. De belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn duurzaam, betaalbaar en collectief.

Waarom een collectief warmtenet?

Dit biedt alle bewoners van Muiderberg de kans om deel te nemen aan een duurzame oplossing voor het aardgasvrij maken. En maakt Muiderberg onafhankelijk van energiebedrijven. Een collectief warmtenet onderschrijft de saamhorigheid in Muiderberg. Hoe meer deelnemers, des te rendabeler.

Moet ik van het aardgas af als ik overstap op het warmtenet?

Ja. Het warmtenet komt in plaats van een cv-ketel op aardgas. Stap je over op het warmtenet dan wordt de gasaansluiting in je woning afgekoppeld en is de cv-ketel overbodig. Dit betekent ook dat je overstapt op elektrisch koken, mocht je dat nog niet doen.

Vanaf wanneer kan warmte worden geleverd?

Alle wijken in Muiderberg worden aangesloten op het warmtenet, met uitzondering van het buitengebied omdat dit de kosten onevenredig doet stijgen. Het streven is om de eerste woningen in 2023 aan te sluiten op het warmtenet. Volgens de planning zal heel Muiderberg in 2030 van het warmtenet gebruik kunnen maken.

Zijn er nadelen aan een warmtenet?

Een warmtenet is een complexe techniek en vraagt een aanzienlijke financiële investering. Het warmtenet is alleen rendabel als zoveel mogelijk panden in Muiderberg worden aangesloten. De gasmeter verdwijnt en mogelijk zullen er leidingen aangepast moeten worden. Er zal elektrisch gekookt worden. Mogelijk is er een extra stroomgroep nodig. De eventuele ecologische weerslag op het IJmeer wordt eerst nog goed onderzocht.

duurzaam_sansshad

Over de duurzaamheid

Hoe duurzaam is het warmtenet t.o.v. van het verwarmen op aardgas?

De warmte aanwezig in oppervlaktewater is CO2-neutraal. Het oppompen en verder verwarmen kost energie en veroorzaakt CO2-uitstoot. In de berekeningen wordt uitgegaan dat de energie voor verdere verwarming van het water in 2050 geheel hernieuwbaar is. De CO2-belasting per woning per jaar, gedurende 50 jaar, vermindert met het warmtenet tot wel 85% vergeleken met de huidige CO2-belasting van aardgas.

Met welke energie wordt het water voor het warmtenet verder verwarmd?

Met groene elektriciteit en groen gas. Dit betekent dat je woning verwarmen via het warmtenet vanaf het begin al CO2-neutraal is.

huis_sansshad

Over mijn woning

Hoe warm is het water dat het huis binnenkomt?

De warmte komt op 70oC je huis binnen. Dit is in principe voldoende om een woning te verwarmen en voor warm water.

Waarom wordt er voor 70 graden gekozen?

Het warmtenet gaat in het begin warmte van 70oC leveren. Deze temperatuur zorgt in vrijwel alle bestaande woningen voor comfortabele warmte en warm water in verhouding met de laagste kosten en de minste CO2-uitstoot. In latere stadia zullen we wanneer onze huizen daar klaar voor zijn naar lagere temperaturen gaan. In overleg.

Waar komt de warmtewisselaar en zit de pomp voor de cv ook in de warmtewisselaar?

Elke woning krijgt een warmtewisselaar. Deze warmtewisselaar is inderdaad een aansluitset. De pomp voor de overdracht van de warmte en de circulatie zit in de warmtewisselaar. De afmeting van een warmtewisselaar is circa 60 x 40 x 20 cm. In het algemeen past de warmtewisselaar in standaard meterkasten.

Is de warmte die via het warmtenet het huis binnenkomt alleen voor de centrale verwarming of kan je hiermee ook douchen, wassen? Of heb je toch nog een boiler nodig?

Het water dat de woning op 70oC binnenkomt is ook voor warm kraanwater. Dus douchen en wassen is geen probleem en een boiler is niet meer nodig.

Is de warmte die via het warmtenet het huis binnenkomt alleen voor de centrale verwarming of kan je ook douchen, wassen? Of heb je toch nog een boiler nodig?

De warmte die de woning op 70oC binnenkomt verwarmd ook het warme kraanwater in huis. Op het bestaande systeem. Dus douchen en wassen is geen probleem en een boiler is niet meer nodig.

Heeft aansluiten wel zin voor de oudere woningen die nog niet zijn geïsoleerd?

Het uitgangspunt is dat een woning met energielabel C comfortabel en betaalbaar verwarmd kan worden met een warmtenet van 70oC. Dit is ook realistisch voor geïsoleerde oudere woningen. De energiecoaches van Wattnu kunnen meedenken over de isolatiestaat van de woning en over de maatregelen die wenselijk of noodzakelijk zijn.

Kun je je huis ook zomers koelen met het systeem?

Met een 70oC warmtenet kun je niet koelen.

Als het koud is, kan de 70 graden C in de woning dan verhoogd worden tot 80 graden C?

De temperatuur kan alleen centraal verhoogd worden naar 80oC en is alleen van toepassing op de koudste dagen van het jaar. Voor huizen die bij 70oC onvoldoende warm worden is dit wel een aanwijzing dat verbetering van de isolatie tot kostenbesparing zou kunnen leiden. Daarna is 70oC wel voldoende.

Wat kan ik het beste doen als ik binnenkort mijn cv-ketel moet vervangen en ik voorlopig nog niet van het warmtenet gebruik kan maken?

Als je binnenkort voor de keus staat om de cv-ketel te vervangen, kun je in overleg met je installateur bespreken of je de vervanging nog uit kunt stellen, of dat je gebruik gaat maken van een Ruilketel. Daar kunnen zowel Gana als De Haan je meer over vertellen.

betaalbaar_sansshad

Over de kosten

Wat kost het aanleggen van het warmtenet?

De totale kosten van de aanleg van het warmtenet zijn berekend op ruim 20 miljoen euro.

Wat worden de kosten per huishouden?

De kosten per huishouden voor het verwarmen en het gebruik van warm water zullen niet hoger worden dan nu. De kosten bestaan uit dezelfde drie onderdelen zoals ook bij een gasaansluiting van toepassing is: 1) eenmalige aansluitkosten, 2) vastrechtkosten en 3) leveringskosten. De hoogte van deze kosten wordt op dit moment verder uitgewerkt. Deze zijn vooral afhankelijk van techniek en het verkrijgen van grote subsidies.

Wat zijn de aansluitkosten per huishouden? Is er ook subsidie voor het omleggen van de verwarmingsbuizen naar de warmtewisselaar?

De kosten voor aansluiting zijn nog niet precies bekend. In de berekening wordt rekening gehouden met de kosten van aansluiting op het warmtenet en de aanpassingen in de woning. Op dit moment wordt er door de overheid nagedacht over subsidiemogelijkheden voor de aansluitkosten. Zodra er meer bekend is, vind je de informatie op deze website.

Is bij de kosteninschatting ook de vervanging van het gasfornuis meegenomen?

Ja, deze vervangingskosten zijn in de berekeningen meegenomen.

collectief_sansshad

Over de deelnemers

Hoeveel mensen moeten meedoen?

Als er bij 80% van de woningen voor het coöperatieve warmtenet wordt gekozen, dan is een warmtenet voor Muiderberg haalbaar.

Wordt het goedkoper als meer mensen meedoen?

Ja, hoe meer Muiderbergers meedoen, des te goedkoper wordt de aanleg per huishouden.

Kan het verplicht worden om mee te doen?

Meedoen aan het warmtenet kan niet verplicht worden voor eigenaren van bestaande woningen. Ook niet na verbouwing of ingrijpende renovatie. Op termijn wordt wél de gasaansluiting van elk pand afgesloten. Doe je niet mee met het warmtenet dan moet je zelf gasvrije oplossingen vinden. Huizen in nieuwbouwprojecten kunnen wél verplicht worden aangesloten op een warmtenet. De aansluitplicht voor aardgas is voor nieuwbouwwoningen inmiddels vervallen.

Wat betreft de huurwoningen, stappen de woningbouwverenigingen ook over op het warmtenet?

We voeren gesprekken met woningbouwverenigingen en individuele verhuurders om te kijken of ook huurwoningen op het warmtenet kunnen worden aangesloten. De meeste partijen staan heel positief tegenover het plan en zijn bereid mee te denken.

Back To Top