skip to Main Content

De klimaatwinst van het warmtenet

Vermindering CO2 uitstoot tot wel 85%

De CO2-berekeningen van het warmtenet zijn gemaakt over een horizon tot 2050. In 2050 gaat Nederland namelijk van het aardgas en moet alle gebruikte energie hernieuwbaar zijn. Over een periode van 50 jaar is de gemiddelde CO2-uitstoot per woning per jaar:

  • Met een warmtenet: 363 kg/CO2.
  • Met aardgas: 3.064 kg/CO2.

Natuurlijke warmte, aanwezig in oppervlaktewater, veroorzaakt zelf geen uitstoot. Voor het oppompen en verder opwarmen van deze warmte is energie nodig. Het opwekken van deze energie veroorzaakt CO2. De uitstoot bij gebruik van het warmtenet wordt veroorzaak door:

  • Elektriciteit voor de warmtepompen
  • Aardgas (op termijn groen gas) voor het verwarmen van de piekketel voor de allerkoudste weken in het jaar.

De gemiddelde uitstoot van een woning (kg CO2 per jaar)

0
in een warmtenet
0
op aardgas

Aardgas en CO2-uitstoot

Het gebruik van energie uit aardgas veroorzaakt rechtstreeks CO2-uitstoot. De CO2-uitstoot per woning per jaar is gerekend over 50 jaar tot 2050. Het uitgangspunt is hierbij dat in 2050 alle gebruikte energie in Nederland hernieuwbaar dient te zijn. De energiemix zal in de komende jaren steeds meer verduurzamen waardoor de uitstoot van CO2 in de loop van de jaren afneemt. Een mooie kans voor Muiderberg om voorop te lopen in verduurzaming en niet zo lang nog te wachten.

foto: Facebook Inwoners Muiderberg

foto: Facebook Inwoners Muiderberg

Ecologie en het IJmeer

Er wordt landelijk onderzoek gedaan naar de gevolgen van aquathermie voor het ecosysteem. Het is mogelijk dat de warmteonttrekking de groei van blauwalg vertraagt. Uiteraard houdt Warmtenet Muiderberg dit in de gaten. Er komt een onafhankelijk ecologie onderzoek door de Universiteit Wageningen. Zodra hier meer van bekend is laten we dit weten.

Back To Top