skip to Main Content

Warmtenet Muiderberg

Duurzame en betaalbare warmte. Samen goed geregeld!

Het streven is om Nederland in 2050 zonder aardgas te verwarmen. En dat kan, zeker hier. Muiderberg heeft het voordeel dat het aan het IJmeer ligt. Dat is ideaal voor aquathermie; het verwarmen van woningen door de warmte uit water te gebruiken. De haalbaarheid van dit Warmtenet van de Toekomst zijn we nu aan het onderzoeken.

Help ons met jouw Intentieverklaring

Om de financiering haalbaar te maken moeten we laten weten dat we samen een warmtenet willen. Dat doe je met de Intentieverklaring.
Hoe? Heel eenvoudig. Door op onderstaande link te klikken kom je op de Intentieverklaring. Print deze, vul in, onderteken en mail een scan of een foto ervan naar info@warmtenetmuiderberg.nl

Géén verplichting, maar wél hard nodig

Deze Intentieverklaring is geen verplichting en er zijn geen kosten aan verbonden. Dat lees je ook in de verklaring. Help ons het collectieve warmtenet te realiseren met elkaar. Juist nu.

Lees hier over de vervolgstappen die we nu samen met de gemeente aan het nemen zijn.

Deze brief werd in mei bij alle bewoners van Muiderberg bezorgd.

‘Positieve beoordeling adviescommissie PAW voor Aquathermie Muiderberg geeft vertrouwen’

GOOISE MEREN – Nadat minister Hugo de Jonge vorige week op het PAW-congres bekendmaakte welke projecten de PAW-subsidieaanvraag kregen toegewezen, hebben we inmiddels ook de beoordeling ontvangen van de Adviescommissie van het Programma Aardgasvrije Wijken, meldt Miel Janssen (voorzitter Wattnu).

Geen PAW-bijdrage voor Warmtenet Muiderberg

Helaas heeft de gemeente niet de PAW subsidie gekregen voor het Warmtenet Muiderberg. Maar er zijn gelukkig nog meer mogelijkheden.
Samen met de gemeente zijn we het project aan het herijken en bekijken we hoe we nu het beste verder kunnen. Wordt vervolgd.
Hierbij het persbericht;
Geen PAW-bijdrage voor Warmtenet Muiderberg
Barbara Boudewijnse: ,,Te mooi initiatief om niet voort te zetten
De gemeente Gooise Meren ontvangt geen financiële bijdrage uit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) voor de aanleg van het Warmtenet Muiderberg. Dat is (vandaag) bekend gemaakt tijdens het congres Programma Aardgasvrije Wijken. Gooise Meren had in nauwe samenwerking met het coöperatieve warmtebedrijf een aanvraag ingediend van 6,7 miljoen euro voor de derde ronde proeftuinen in het kader van de PAW.
De subsidie was van groot belang om het initiatief verder tot ontwikkeling te brengen. Met het niet-toekennen van de gelden is een belangrijke financieringsbron weggevallen. De gemeente gaat nu samen met het coöperatief warmtebedrijf onderzoeken of en hoe het initiatief voortgezet kan worden. Wethouder duurzaamheid Barbara Boudewijnse gelooft nog in het initiatief; ,,Dit is een forse tegenvaller, maar het Warmtenet Muiderberg is een te mooi initiatief om niet door te zetten. Niet alleen omdat het samen met de inwoners en de vrijwilligers van Wattnu is ontwikkeld, maar ook omdat de huidige tijd met bijna onbetaalbare energieprijzen en eindige energiebronnen zit te springen om andere, vernieuwende vormen van energievoorziening. We gaan met elkaar kijken hoe we de financiering toch rond kunnen krijgen.”

Praat mee

Als je mee hebt gedaan met Sprockler dan heb jij laten weten óf en hoe jij over de energie transitie denkt. Meer dan 220 dorpsgenoten hebben dat gedaan. Wil jij ook nog meepraten? Mail ons dat. Er komen nog meer momenten om mee te praten. We moeten echt samen kijken naar óf en hóe we dat willen. Of niet.

Hoe gaan we verder ná Sprockler

Na de avond op 16 december was er een vervolg op 10 februari. De eerste avond hebben we vooral gekeken naar de verschillende kennis, ideeën en meningen. In vervolgsessies gaan we samen kijken naar hoe en waarmee we nu verder mee gaan.

Het Van der Helstpark 

In de wijk rondom het Van der Helstpark maken Energie Coaches ondertussen kennis met de bewoners. Met huisbezoeken wordt geïnventariseerd óf en hoe er al isolatie maatregelen zijn genomen. Ze beantwoorden ook vragen hierover.

De gemeente heeft al een interactieve informatie avond voor het Van der Helstpark georganiseerd. Hier vind je de link van de opname. Aan tafel zaten de wethouder, de projectleider en Warmtenet Muiderberg.

Modelwoningen. Laat jouw huis onderzoeken. Weet meer. Geef je nu op.

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de isolatiebehoefte van onze huizen laten we door een gespecialiseerd bureau ca. 20 verschillende type huizen onderzoeken. Per type huis levert dat een goed beeld op óf er en wát er, op termijn, aan het huis verbeterd moet worden. Deze uitkomsten komen ook in een online toegankelijk systeem zodat je kunt zien of er met jouw eigen huis nog wat moet gebeuren. Dit doen we natuurlijk ook met huurhuizen.

Doe mee met onze werkgroepen

We zijn, en willen met nog meer bewoners in contact komen. Zo zijn we op zoek naar mensen die mee willen parten in een Technische, Ecologische en een Algemene werkgroep en zoeken we ook potentiële bestuurders voor de coöperatie. Meld je hier .

Pilot op de Eikenlaan

Ons warmtenet is alleen financieel haalbaar te realiseren als we dat ‘meeleggen’ met het vervangen van het riool door de gemeente. Eind 2020 werd bekend dat dat op de Eikenlaan als eerste zou zijn. Een prachtige kans om als echte Pilot te functioneren voor  andere delen van ons dorp. We zien het als een leertraject voor alle partijen; bewoners, organisatie, projectteam, aannemers en de gemeente. Het hele traject is nauwkeurig vastgelegd. Van klachten, fouten, tegenvallers, ondergrondse verrassingen, successen, communicatie tot het weer netjes maken van de tuinen. Hier worden in de evaluatie verbeterpunten van gemaakt voor het vervolg. De gemeente heeft deze Pilot gefinancierd.

De nieuwste technieken voor het Warmtenet van de Toekomst

Wat er gebouwd gaat worden wordt met de allernieuwste, goed functionerende, technieken gedaan. Dat is ook een van de redenen dat er langer aan een definitief technisch ontwerp wordt gewerkt. En dat is ook van belang voor de subsidie aanvragen.

Subsidies

Het warmtenet wordt alleen aangelegd wanneer dit voor bewoners betaalbaar is. Het liefst met grote subsidies, Wij richten ons ook op de DEI+ https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/demonstratie-energie-en-klimaatinnovatie-dei Of deze subsidie worden toegekend weten we in de loop van 2022. Daarna kunnen we pas met zekerheid de kosten voor bewoners berekenen. Het spreekt voor zich dat wij ernaar streven om deze zo laag mogelijk te krijgen. Wettelijk zijn we verplicht om te zorgen voor een duurzame methode die minder kost dan de aardgasoplossing.

Bewoners Collectief

Bewoners die zich hebben verplicht om het huis aan te laten sluiten op het warmtenet hebben inspraak op de belangrijkste onderdelen. Denk aan prijsvaststelling etc. Dat is de basis van ons collectieve warmtenet.

Planning

De planning van de gemeente is om in 2023 in het deel tussen de Eikenlaan en de Gerard Doulaan het riool te vervangen. Wij gaan daar dan in mee. Dan scheelt veel overlast en geld.

In 2024 zal het pompstation klaar zijn om de eerste delen van ons dorp van warmte te voorzien. In de tussentijd worden alle verdere vergunningen aangevraagd. Daarna volgt aanleg in Buitendijken en de rest van het dorp.

Hoe werkt het warmtenet?

Een warmtenet blijkt voor Muiderberg de meest rendabele oplossing. Het warmtenet is een gesloten buizenstelsel waarmee warmte naar onze huizen getransporteerd wordt. Er kunnen verschillende warmtebronnen voor worden gebruikt. Op veel plaatsen wordt als voorbeeld restwarmte van industrie gebruikt. Wij kunnen het relatief warme water dat in de zomer in het IJmeer aanwezig is gebruiken. Er wordt uitgebreid onderzocht wat het meest effectief, betaalbaar en zo duurzaam mogelijk is.

In het filmpje hiernaast is de methodiek te zien in combinatie met een ondergrondse opslag. Dit is nog niet de gekozen oplossing, er zijn meer mogelijkheden. De temperatuur zal pas lager worden, in overleg, in stappen én per wijk.

Onze uitgangspunten

Een warmtenet voor en door bewoners van Muiderberg? Zeker als we het samen goed regelen. Met onderstaande uitgangspunten.

DUURZAAM

De gebruikte energie is hernieuwbaar en opgewekt uit natuurlijke bronnen.

BETAALBAAR

De warmteoplossing is niet duurder dan het huidige aardgasgebruik.

COLLECTIEF

Met elkaar en bereikbaar voor iedereen in Muiderberg. Zonder energiebedrijf.

Waarom samen?

Wanneer we dit in Muiderberg als een collectief warmtenet ontwikkelen worden we zélf volledig eigenaar. Wij zijn dan niet afhankelijk meer van commerciële leveranciers van aardgas. Onze coöperatie betaalt én bepaalt.

Ik wil meer weten

Op deze website kun je zien wat het warmtenet betekent. Ook kunnen energiecoaches je persoonlijk vertellen wat er allemaal bij de overstap komt kijken. Zo’n advies helpt je echt verder en is gratis. Geef je e-mailadres en wij nemen contact met je op. Heb je vragen of wil je je ideeën delen of je heb je twijfels rond het warmtenet, laat het ons weten.

En word lid van Wattnu

De energiecoöperatie voor en door bewoners van Gooise Meren. Wattnu is een burgerorganisatie zonder commerciële belangen. Word nu lid voor €1,- per maand.

Vraag hier de Nieuwsbief aan.

Schrijf je nu in op de nieuwsbrief om als eerste het laatste nieuws te ontvangen. Geef ook je naam en adresgegevens op.

Samen maken we Muiderberg duurzaam

Word net als onderstaande organisaties partner voor duurzame en betaalbare warmte in Muiderberg. Ondersteun met de skills en expertise van je bedrijf, organisatie of instelling. Wil je financieel participeren? Of wil je als bewoner meehelpen, bijvoorbeeld als energiecoach of ambassadeur? Meld je nu aan en doe mee!

Partners

Warmtenet Muiderberg is een initiatief van Wattnu, de energiecoöperatie door en voor bewoners uit Gooise Meren. Bij de ontwikkeling van het Warmtenet Muiderberg wordt nauw samengewerkt met lokale specialisten.

We worden ook geholpen door professionele organisaties die we inhuren voor hun expertise, zoals Waternet, KPMG en Kelvin.

beeldmerk-def
Back To Top