skip to Main Content

Warmtenet Muiderberg

Duurzame en betaalbare warmte. Samen goed geregeld!

Het streven is om Nederland in 2050 zonder aardgas te verwarmen. En dat kan, zeker hier. Muiderberg heeft het voordeel dat het aan het IJmeer ligt. Dat is ideaal voor aquathermie; het verwarmen van woningen door de warmte uit water te gebruiken. Dit Warmtenet van de Toekomst zijn we nu aan het ontwikkelen.

Laat van je horen. Doe mee met Sprockler. Praat mee.

Als je meedoet met Sprockler kan jij laten weten óf en hoe jij over de energie transitie denkt. Veel dorpsgenoten hebben dat al gedaan. Maar jij misschien nog niet?

Met Sprockler kan je op internet nu je mening geven. Hoe die ook is. Sprockler is veel meer dan alleen een enquete. Je kunt echt je verhaal en vragen kwijt. Mis deze kans om je stem te laten horen daarom niet. Hier http://sprockler.com/energie-muiderberg kan je dit snel online doen. Doe het nu.

Als je Sprockler invult dan word je uitgenodigd om meer ideeën met elkaar te bespreken. En als je dat wilt kan je ook binnenkort online zien hoe andere Muiderbergers  over de transitie denken. Belangrijk om te weten, toch?

Hoe gaan we verder ná Sprockler

Op 16 december komt er een avond voor bewoners die Sprockler hebben ingevuld. Daar delen we de verschillende meningen en ideeën. In januari en februari gaan we er ook weer verder mee.

Het Van der Helstpark 

In de wijk rondom het Van der Helstpark maken Energie Coaches ondertussen kennis met de bewoners. Met huisbezoeken wordt geïnventariseerd óf en hoe er al isolatie maatregelen zijn genomen. Ze beantwoorden ook vragen hierover.

Modelwoningen. Laat jouw huis onderzoeken. Weet meer.

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de isolatiebehoefte van onze huizen laten we door een gespecialiseerd bureau ca. 30 verschillende type huizen onderzoeken. Per type huis levert dat een goed beeld op óf er en wát er, op termijn, aan het huis verbeterd moet worden. Deze uitkomsten komen ook in een online toegankelijk systeem zodat je kunt zien of er met jouw eigen huis nog wat moet gebeuren. Dit doen we natuurlijk ook met huurhuizen. Geef je hier op. Het kost je niets en je krijgt er een mooi rapport voor terug wanneer jouw huis wordt geselecteerd.

De Spaaractie loopt nog tot eind november. Inleveren kan tot 15 december.

Er wordt hard gespaard en enthousiast ingeleverd bij De Haan. Mooi om te zien dat we in Muiderberg al zo met energie besparen bezig zijn.

Doe mee met onze werkgoepen

We zijn, en willen met nog meer bewoners in contact komen. Zo zijn we op zoek naar mensen die mee willen parten in een Technische, Ecologische en een Algemene werkgroep en zoeken we ook potentiële bestuurders voor de coöperatie. Meld je hier .

Pilot op de Eikenlaan

Ons warmtenet is alleen financieel haalbaar te realiseren als we dat ‘meeleggen’ met het vervangen van het riool door de gemeente. Eind 2020 werd bekend dat dat op de Eikenlaan als eerste zou zijn. Een prachtige kans om als echte Pilot te functioneren voor  andere delen van ons dorp. We zien het als een leertraject voor alle partijen; bewoners, organisatie, projectteam, aannemers en de gemeente. Het hele traject is nauwkeurig vastgelegd. Van klachten, fouten, tegenvallers, ondergrondse verrassingen, successen, communicatie tot het weer netjes maken van de tuinen. Hier worden in de evaluatie verbeterpunten van gemaakt voor het vervolg. De gemeente heeft deze Pilot gefinancierd.

De nieuwste technieken voor het Warmtenet van de Toekomst

Wat er gebouwd gaat worden wordt met de allernieuwste, goed functionerende technieken gedaan. Dat is ook een van de redenen dat er langer aan een definitief technisch ontwerp wordt gewerkt. Dat is ook van belang voor de subsidie aanvragen.

Subsidies

Het warmtenet wordt alleen aangelegd wanneer dit voor bewoners betaalbaar is. Dat kan alleen maar met grote subsidies, Wij richten ons op de PAW https://aardgasvrijewijken.nl/default.aspx

En de DEI+ https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/demonstratie-energie-en-klimaatinnovatie-dei Of deze subsidies worden toegekend weten we in het eerste kwartaal van 2022. Daarna kunnen we pas met zekerheid de kosten voor bewoners berekenen. Het spreekt voor zich dat wij ernaar streven om deze zo laag mogelijk te krijgen. Wettelijk zijn we verplicht om te zorgen voor een duurzame methode die minder kost dan de aardgasoplossing.

Om voor de PAW in aanmerking te komen moet ons warmtenet geschikt zijn om -op termijn- op 50C aan te kunnen leveren. We willen daar in stappen naartoe werken. Gefaseerd. En bewoners hebben daar natuurlijk inspraak in.

Bewoners Collectief

Bewoners die zich hebben verplicht om het huis aan te laten sluiten op het warmtenet hebben inspraak op de belangrijkste onderdelen. Denk aan prijsvaststelling etc. Dat is de basis van ons collectieve warmtenet.

Planning

De planning van de gemeente is om in 2022 in het deel tussen de Eikenlaan en de Gerard Doulaan het riool te vervangen. Wij gaan daar in mee.

In 2023 zal het pompstation klaar zijn om de eerste delen van ons dorp van warmte te voorzien. In de tussentijd worden alle verdere vergunningen aangevraagd. Daarna volgt aanleg in Buitendijken en de rest van het dorp.

Stapsgewijs

Het Warmtenet van de Toekomst zal in fases naar lagere temperaturen worden gebracht. Stapsgewijs en per wijk. Zodra een wijk klaar is zal op een lagere temperatuur worden aangeleverd. Als een huis daar nog niet klaar voor is dan kan er -tijdelijk- extra apparatuur worden gebruikt tot de isolatie wel op niveau is.

Hoe werkt het warmtenet?

Een warmtenet blijkt voor Muiderberg de meest rendabele oplossing. Het warmtenet is een gesloten buizenstelsel waarmee warmte naar onze huizen getransporteerd wordt. Er kunnen verschillende warmtebronnen voor worden gebruikt. Op veel plaatsen wordt als voorbeeld restwarmte van industrie gebruikt. Wij kunnen het relatief warme water dat in de zomer in het IJmeer aanwezig is gebruiken. Er wordt uitgebreid onderzocht wat het meest effectief, betaalbaar en zo duurzaam mogelijk is.

In het filmpje hiernaast is de methodiek te zien in combinatie met een ondergrondse opslag. Dit is nog niet de gekozen oplossing, er zijn meer mogelijkheden. De temperatuur zal pas lager worden, in overleg, in stappen én per wijk.

Onze uitgangspunten

Een warmtenet voor en door bewoners van Muiderberg? Zeker als we het samen goed regelen. Met onderstaande uitgangspunten.

DUURZAAM

De gebruikte energie is hernieuwbaar en opgewekt uit natuurlijke bronnen.

BETAALBAAR

De warmteoplossing is niet duurder dan het huidige aardgasgebruik.

COLLECTIEF

Met elkaar en bereikbaar voor iedereen in Muiderberg. Zonder energiebedrijf.

Waarom samen?

Wanneer we dit in Muiderberg als een collectief warmtenet ontwikkelen worden we zélf volledig eigenaar. Wij zijn dan niet afhankelijk meer van commerciële leveranciers van aardgas. Onze coöperatie betaalt én bepaalt.

Ik wil meer weten

Op deze website kun je zien wat het warmtenet betekent. Ook kunnen energiecoaches je persoonlijk vertellen wat er allemaal bij de overstap komt kijken. Zo’n advies helpt je echt verder en is gratis. Geef je e-mailadres en wij nemen contact met je op. Heb je vragen of wil je je ideeën delen of je heb je twijfels rond het warmtenet, laat het ons weten.

En word lid van Wattnu

De energiecoöperatie voor en door bewoners van Gooise Meren. Wattnu is een burgerorganisatie zonder commerciële belangen. Word nu lid voor €1,- per maand.

Nieuwsbief én een Energiebespaarbon?

Schrijf je nu in op de nieuwsbrief om als eerste het laatste nieuws te ontvangen. Wanneer je ook je naam en adresgegevens opgeeft, ontvang je een code voor een Energiebespaarbon van € 50,-. Hiermee kun je nu al vast beginnen met besparen. Maar op = op.

Samen maken we Muiderberg duurzaam

Word net als onderstaande organisaties partner voor duurzame en betaalbare warmte in Muiderberg. Ondersteun met de skills en expertise van je bedrijf, organisatie of instelling. Wil je financieel participeren? Of wil je als bewoner meehelpen, bijvoorbeeld als energiecoach of ambassadeur? Meld je nu aan en doe mee!

Partners

Warmtenet Muiderberg is een initiatief van Wattnu, de energiecoöperatie door en voor bewoners uit Gooise Meren. Bij de ontwikkeling van het Warmtenet Muiderberg wordt nauw samengewerkt met lokale specialisten.

We worden ook geholpen door professionele organisaties die we inhuren voor hun expertise, zoals Waternet, KPMG en Kelvin.

beeldmerk-def
Back To Top